Det viser evalueringen fra Aalborg Universitet

Det viser evalueringen fra Aalborg Universitet

Det viser evalueringen fra Aalborg Univeristet 

Det viser evalueringen fra Aalborg Universitet

Mad i Generationer

Det siger eleverne

Det siger eleverne

Eleverne giver udtryk for en stor tilfredshed med pilotforløbet, og de så gerne flere undervisningsforløb. Som begrundelse peger de primært på mødet med de ældre, som de mener både har været søde og gode til at lære fra sig. Eleverne har også sat pris på at høre førstehåndsfortællingerne fra ”gamle dage” og blive introduceret til de nye retter. Med hensyn til det, som de mener at have lært, hæfter de sig især ved lærerens evne til at formidle ”tips og tricks” (madlavningsteknikker), som de har sat pris på og kan huske. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse med 18 elever fra 6. klasse og et interview med klassen.

Det siger de ældre


De ældre giver udtryk for en stor tilfredshed med pilotforløbet, og de ville gerne deltage igen og anbefale det til andre. Som begrundelse peger de primært på kombinationen af praktisk madlavning med muligheden for dialog med eleverne. De er blevet overraskede over, hvor motiverede eleverne havde været, og havde i øvrigt følt sig meget velkomne og følt, at engagementet var gensidig meningsfuldt. Som noget positivt peger de ældre også på, at pilotprojektet havde givet dem mulighed for at lære noget om, hvordan børns hverdag tager sig ud i dag. De ældre mener alle, at det ville være en god idé at udbrede Mad i Generationer til andre skoler og peger på, at det vil være en klar fordel, hvis konceptet gennemføres på en lokalt beliggende skole. Resultaterne bygger på et et interview med 3 ældre.

MiG_logo_blåt

Læreren giver også udtryk for stor tilfredshed med pilotforløbet, som hun gerne ville deltage i igen og anbefale til andre. Hun fremhæver bl.a. kombinationen af ”praktisk arbejde med maden” med muligheden for samtale mellem elever og ældre, som noget helt unikt. Hun fremhæver også Mad i Generationer som en kærkommen lejlighed til, at alle eleverne i klasse får ”en fælles oplevelse”. Som det også er tilfældet for elever og ældre, ser hun det som en god idé at udbrede konceptet til andre skoler. Resultaterne bygger på et interview med en lærer.
Både elever, de ældre og læreren ser det som oplagt at kombinere undervisningsforløbet med andre fag, fx historie.

Det siger læreren
Læreren giver også udtryk for stor tilfredshed med pilotforløbet, som hun gerne ville deltage i igen og anbefale til andre. Hun fremhæver bl.a. kombinationen af ”praktisk arbejde med maden” med muligheden for samtale mellem elever og ældre, som noget helt unikt. Hun fremhæver også Mad i Generationer som en kærkommen lejlighed til, at alle eleverne i klasse får ”en fælles oplevelse”. Som det også er tilfældet for elever og ældre, ser hun det som en god idé at udbrede konceptet til andre skoler. Resultaterne bygger på et interview med en lærer. Både elever, de ældre og læreren ser det som oplagt at kombinere undervisningsforløbet med andre fag, fx historie.


Det siger evaluator

Det siger evaluator


"Evalueringen af Mad i Generationer peger entydigt på, at der ligger et stort læringspotentiale for eleverne i det fysiske madlavningsmøde med de ældre", forklarer evaluator Boris Andersen, der er projektleder og ph.d. på Aalborg Universitet. Han peger endvidere på , at de ældre også har lært noget: "Som noget særligt bemærkelsesværdigt har generationsmødet givet de ældre ny viden og desuden været fordomsnedbrydende. Som eksempel er de ældre blevet overraskede over, hvor imødekommende og venlige eleverne var, i hvor høj grad det både var piger og dreng, der tog fat med madlavningen og hvordan et moderne familieliv også kan tage sig ud i 2020". 

 

HelloKitchen_Facebook_yellow
facebook-icon-png-black
iconfinder_Youtube_Rounded_1181249
linkedin-icon-png-black2


Hello Kitchen
Slagtehusgade 11, 1. sal,
1715 København V

Privatlivspolitik
Hello Kitchen
Slagtehusgade 11, 1. sal,
1715 København VHello Kitchen
Slagtehusgade 11, 1. sal,
1715 København V

Privatlivspolitikfacebook-icon-png-black